fbpx

Концепция за въздухоплътност

Въздухоплътността е законово изискване в Германия. Германската наредба за пестене на енергия (EnEV), която определя минималните изисквания по отношение на потреблението в нови и реновирани сгради, и стандарта DIN 4108 Части 2 и 3 за топлинната защита, изискват постоянни въздухоплътни обвивки на сградите. Причината за това е проста: топлинно изолираните сгради трябва да бъдат построени по въздухоплътен начин ако искаме да бъдат енергийно ефективни, да осигуряват достатъчно ниво на комфорт и също така да бъдат защитени от увреждане от влага. pro clima осигурява цялостна система за тази цел, с решения за плоски повърхности, фуги, лепилни връзки и детайлни характеристики. В допълнение, монтажниците и архитектите могат да се възползват от широк набор от услуги, включително нашата гореща линия, тестване на компоненти, оценка на сградна физика и обучение на място.

Въздухоплътността започва на етап планиране

Внимателното планиране на въздухоплътността е от решаващо значение. Все пак, това планиране е предпоставка за внедряването по безпроблемен и рентабилен начин на висококачествена въздухоплътна сградна обвивка във вашия строителен проект. За да постигнете това е необходимо координирането на всички специалности, преди и по време на монтажа на обекта. Това е предвидено в DIN 4108-7, който се занимава с изискванията, препоръките и примерите за планиране и изпълнение по отношение на въздуплътността. Необходима е концепция за въздухоплътност при планиране на херметичната сградна обвивка.

Колко детайли са необходими при концепцията за въздухоплътност?

Германската търговска асоциация за въздухоплътност в строителството (FLiB) уточнява, че концепцията за въздухоплътност трябва да включва всички мерки, които засягат планирането, изпълнението и последващата проверка на въздухоплътната сградна обвивка. Тези мерки включват:

 • Първоначална дизайнерска концепция
 • Детайлно планиране
 • Искания за оферти / търгове
 • Координационна среща на всички специалности
 • Изпълнение на въздуплътните СМР 
 • Качествен контрол

Какво трябва да съдържа първоначалната проектна концепция за въздухоплътност и как трябва да бъде изготвена?

На практика, първоначалната концепция за проектиране често се разглежда просто като предварителен етап на планиране за цялостната концепция за въздухоплътност. Въпреки това, всички посочени по-горе стъпки са необходими за да се създаде въздухоплътна сградна обвивка по професионален и надежден начин. В това отношение, от особена важност е подробното планиране и изпълнение на въздухоплътните връзки. Програмите за финансова подкрепа за енергийно ефективно обновяване или проекти за ново строителство, като тези предлагани от Корпорацията за заеми за реконструкции (KfW) в Германия, обикновено изискват концепция за въздухоплътност като част от необходимата документация. Първоначалната концепция за проектиране обикновено е достатъчна за тази цел.  Съответната информация за всяка предлагана програма ще предостави подробно описание на изискванията. Тук бихме искали да разгледаме по-подробно първоначалните концепции за въздухоплътно проектиране.

1. Обобщение на основната информация

Първоначалната концепция за проектиране ще обобщи най-важната обща информация, свързана със строителния проект. Това ще включва местоположението, метода на строителство, програми за финансово подпомагане и техните цели, подробности за технологията на строителните услуги и др.

2. Чертеж на общия вид на въздухоплътния слой

Като първоначална стъпка на планиране, общия вид на въздухоплътната сградна обвивка се уточнява и включва като разрез и етажен план на сградата. Въздухоплътната сградна обвивка трябва напълно идеално да покрива отопляемия обем на завършената сграда.

3. Определяне на въздухоплътността в стандартните структурни компоненти

Следващата стъпка е да определите стандартната структура на всички съответни компоненти на сградната обвивка, като покрив, външни стени, таван на сутерена и т.н. По този начин прецизно се определя кой компонентен слой ще изпълнява въздухоплътна функция за повърхностите. Това може да бъде стоманобетонната плоча в случай на сутеренен таван или вътрешната мазилка за външните стени. Това трябва да бъде представено под формата на таблица, като детайлно писмено описание, или като етикети върху чертежите на разреза и етажния план.

4. Уточняване на въздухоплътнато запечатване и маркиране на характеристики на детайлите

Въздухоплътните слоеве са маркирани и обозначени с цветна линия за всеки компонент в чертежите на разреза и етажния план. Всички свързващи детайли които възникват – например при преходи между строителни компоненти, пробиви или други връзки – се маркират с цветен кръг. Като проверка, трябва да е възможно да преминете по цялата въздухоплътна сградна обвивка с химикалка, без да е необходимо да отделяте химикалката от листа (т.е. без пропуски или скокове). Това е така наречения “тест с химикалка”.

5. Скициране на въздушното уплътнение в детайли

В тази стъпка, маркираните детайли на връзката се показват грубо с опростени скици и се представят общи инструкции. Достатъчна е една много проста, схематична илюстрация за първоначалната концепция на проекта. Не е необходимо да се представя подробно планиране на строителството за различните специалности. Например, тук могат да се използват скици или снимки на строителни обекти. Целта е да се привлече вниманието към критичните точки – например, че цялата повърхност на зидарията зад инсталационните стени трябва да бъде измазана.  Подробно планиране на строителството не е необходимо когато се изготвя първоначалното планиране на концепцията за въздухоплътността, а вместо това е отговорност на съответния проектант.

Планиране на детайлите

Първоначалната проектна концепция за въздухоплътност не замества детайлното планиране на строителството. Това трябва да бъде изрично посочено като част от първоначалната концепция за проектиране. Въпреки това, планирането на строителството за различните специалности трябва да се извърши като последваща стъпка, като част от успешното изпълнение на обекта.  Трябва предварително да се определи кой ще отговаря за планирането на строителните работи. Това обикновено е специалиста по планирането или архитектът. Ако не е ангажиран специалист по планиране – например в случай на проекти за частично обновяване – или ако не е направено задоволително търговско планиране, изпълнителният търговец (съзнателно или несъзнателно) често взема решения за планирането, които носят съответните последствия за отговорността. В такива ситуации, трябва да се получи подходящо застрахователно покритие или да се изиска изчерпателна информация за планиране, която да описва достатъчно подробно съответната работа.

Въздухоплътност на практика

Основни принципи, изпълнение и проверка

Системи за въздухоплътност pro clima

pro clima предоставя координирани системни решения за практическа инсталация за постоянна и надеждна въздухоплътност – всяка от тези системи се състои от парозащитна и въздухоплътна мембрана, самозалепваща лента, уплътнения и решения за детайлни характеристики. 

 • Цялостна система с перфектно координирани отделни елементи 
 • 10 години гаранция на системата
 • Най-добрата защита срещу мухъл и увреда на структурите, благодарение на интелигентната адаптация на дифузията
 • Сертифицирани системи за Пасивни къщи
 • Самозалепващи ленти с адхезия за 100 години – независимо тествани и потвърдени
 • По-здравословен климат, благодарение на отличните стойности при теста за опасни вещества

Системи за надеждно въздухоплътно уплътняване

Имате въпроси? Свържете се с нас.

+359 889 436031

Имате въпроси? Свържете се с нас.

Представител на Pro Clima в България:
Пасивна Къща България ЕООД

Адрес:
бул. Христо Ботев 112
1202 София, България

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.