fbpx

Интелигентна въздухоплътност

Увреждане на конструкциите от влага и мерки за защита

  • Влагата може да проникне в конструкцията на сградата по много различни начини. Невъзможно е да се предотврати определено ниво на натоварване с влага.
  • Ако нивата на влага са твърде високи, в резултат може да се получат структурни повреди.
  • За да гарантирате, че конструкцията е защитена от увреда от влага, резервите за сушене, притежавани от сградния елемент са много по-важни от нивото на въздухоплътност на парозащитата. 
  • Парозащитните мембрани с висока резистентност на дифузия, не позволяват почти никакво съхнене на компонента отвътре. 

Висока степен на защита срещу увреждане на сградните структури може да бъде постигната с интелигентна въздухоплътност.

Ето как работи интелигентната въздухоплътност

Парозащитните мембрани с контрол на влажността като  INTELLO са особено надеждни. Това е така, защото те изпълняват и двете функции – плътност, за защита от влага, докато в същото време са изключително отворени за да се осигури оптимално изсушаване. В това видео се обяснява как точно работят.

Надеждна защита с интелигентни мембрани

Парозащитни мембрани с променливо спрямо влажността дифузионно съпротивление, осигуряват най-добрата възможна защита срещу увреждане на строителните конструкции от кондензирала вода. През зимата, те стават по-непропускливи за дифузия и защитават изолацията срещу навлизане на влага. През лятото, те могат да намалят своята дифузионна устойчивост изключително много и по този начин гарантират най-добрите условия за изсъхване.

Основен принцип на мембраните с контрол на влажността

Мембраните с контрол на влажността работят на принципа на климатично контролираните мембрани. Те реагират на околната влажност и дифузионното им съпротивление интелигентно се променя към текущите нужди. 

През зимата, средната влажност на въздуха около парозащитата е около 40%.  Дифузията се осъществява от отопляемия интериор към екстериора. В този случай, е полезно парозащитата да има висока устойчивост за да предпази структурите срещу формирането на конденз. 

През лятото, средната влажност на въздуха около парозащитата е над 80% и посоката на дифузия е обратна. Сега е полезно мембраната да е отворена за дифузия, за да може влагата да излиза отвътре навън.

Дифузионното съпротивление като функция на околната влажност

Парозащитните и въздухоплътни мембрани на pro clima INTELLO, INTELLO X и DB+, отговарят на изискванията коментирани по-горе. INTELLO и INTELLO X постигат sd стойност до >25 m през зимата, и по-малко от 0.25 m през лятото. Съответстващите стойности за pro clima DB+ са 4 m през зимата и 0.4 m през лятото.

Колкото по-голяма е разликата в съпротивлението на дифузия между лятото и зимата, толкова по-добра ще бъде защитата на строителната конструкция – дори и при непредвидено навлизане на влага.

За да се постигне най – добрата възможна защита срещу увреждане от влага на структурите, резервът за сушене трябва да е по-голям от теоретично най-големият възможен товар от влага.

По време на строителството: Хидрозащитна стойност (правило 70/1.5)

Парозащитата трябва да има хидрозащитна стойност от поне 1.5 m за да предпази конструкциите от влага, дори в случай на повишена относителна влажност, която може да възникне по време на строителните работи.

Хидрозащитната стойност определя колко добре уплътнена е парозащитната мембрана с контрол на влажността при средна влажност от 70%. Средна стойност от 70% например ще има ако влажността на вътрешния въздух е 90% и влажността в пространството между гредите е 50%; такова ниво на влажност може да възникне при полагане на замазка или шпакловка на стени.

Изискването sd > 1.5 m и < 2.5 m е определено в стандарта DIN 68800-2 и е описано в детайли от така нареченото правило 70/1.5.

INTELLO, INTELLO X и DB+ надеждно изпълняват тези изисквания.

По правило, повишената влажност поради строителни работи, трябва да има възможност бързо да напусне сградните структури чрез вентилация през отворени прозорци. Изсушителите могат да помогнат за ускоряване процеса на сушене през зимата. Трябва да се избягват постоянно високи нива на относителна влажност.

Намесване на други стойностни системи

INTELLO / INTESANAЗимаЛято
sd стойност> 25 m< 0,25 m
g стойност> 125 MN·s/g< 1.25 MN·s/g
пропускливост< 0.13 US пропуск> 13.12 US пропуск
DB+  
sd стойност4 m< 0.4 m
g стойност> 20 MN·s/g< 3 MN·s/g
пропускливост< 0.82 US пропуск> 8.2 US пропуск
Правило 70/1.5Правило 70/7.5

Правило 70/2.2

sd стойностg стойностпропускливост
> 1.5 до < 2.5 m> 7.5 до < 12.5 MN·s/g> 1.3 до < 2.2 US пропуск

Системи за надеждно уплътняване на сгради

Имате въпроси? Свържете се с нас.

+359 889 436031

Имате въпроси? Свържете се с нас.

Представител на Pro Clima в България:
Пасивна Къща България ЕООД

Адрес:
бул. Христо Ботев 112
1202 София, България

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.